.

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt Beregsurány Község hivatalos honlapján! Öröm számomra, hogy internetes kalandozása során felkereste oldalunkat, melyről részletes információt kaphat hagyományokban bővelkedő múltunkról, kulturális életünkről, sportunkról, gazdaságunkról, szolgáltatásainkról, valamint mindazon érdekességekről, amelyek életünkkel kapcsolatosak. Azt reméljük, hogy a folyamatosan megújuló, állandó aktualitásokkal bővülő honlapunk segítségével sikerül olyan információkra szert tenniük, amelyek felkeltik az érdeklődését településünk iránt. Falunk egy kicsiny pont csupán, de az informatika lehetővé tette, hogy leküzdjük a távolságokat és a világ valamennyi szegletébe eljuthassunk, kapcsolatokat teremthessünk. Reméljük, hogy ezek a kapcsolatok és a településünkről alkotott virtuális kép arra fogja ösztönözni Önt, hogy személyesen is ellátogasson majd hozzánk, és valóságban is megtapasztalja a Magyarország Észak-keleti csücskében fekvő falunk lakóinak rendkívüli vendégszeretetét.

Herka István
polgármester

HIRDETMÉNY – VÁLASZTÁS 2018

Hirdetmény 

Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról….


(Dokumentum 1. letöltése)

(Dokumentum 2. letöltése)

(Dokumentum 3. letöltése)


 

Ajánlattételi felhívás

Beregsurány Község Önkormányzata által indított,
„Bölcsőde építése és óvoda felújítása Beregsurányban”
tárgyában

Letölthető dokumentumok:

BEREGSURÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

1. 314-2012. Korm. rendelet szerinti véleményezési dokumentáció

A területfejlesztési tervvel kapcsolatos dokumentumok letölthető tömörített formátumban:

1. Hatályos TRT

2. Partnerségi szabályzat és lakossági fórum

3. Beérkezett vélemények

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÓHÁTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSÁVAL

Beregsurány Község Önkormányzata 60 976 550 Ft támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében, „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati kiírására benyújtott KEOP-4.10.0/F/14-2014-0244 azonosító számú pályázaton. A beruházások összértéke 60 976 550 Ft, 100 %-os támogatási intenzitás mellett. A projekt 2015.08.31-el megvalósult.
A projekt megvalósulásának általános célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése.
Az Önkormányzat kiemelt célkitűzése az energiahasznosítás területén a környezeti szempontok érvényesítése. Melynek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása.
A beruházás célja Beregsurány Község Önkormányzat tulajdonában lévÅ‘ Tóháti Integrált Szociális Központ hÅ‘ technikai adottságainak javítása, hÅ‘ veszteségének csökkentése, valamint az épület fűtési és használati meleg víz rendszerének korszerűsítése. További célja a környezetet kevésbé terhelÅ‘ megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése.
A beruházás révén megvalósult környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszer (napelem) használata hozzájárul a felújításban érintett épület energiafelhasználásához.
A beruházás elvárt elsÅ‘dleges eredménye az energiára fordítandó költségek csökkentése, másodlagos eredménye a közvetett kibocsátású üvegházhatású gázok csökkenése.
2015.08.31.

“Tóháti” Integrált Szociális Központ

Európai Uniós támogatásból valósult meg a Beregsurányi “Tóháti” Integrált Szociális Központ szolgáltatás fejlesztése