Author's posts

dec 14

Minden kedves látogatónknak …

okt 14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozási lehetőségről Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2017. szeptember 7- én megtartott  ülésén döntött arról, hogy az Önkormányzat ebben az évben is csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. a) Az “A” típusú …

Olvass tovább

Sze 25

BEREGSURÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

1. 314-2012. Korm. rendelet szerinti véleményezési dokumentáció A területfejlesztési tervvel kapcsolatos dokumentumok letölthető tömörített formátumban: 1. Hatályos TRT 2. Partnerségi szabályzat és lakossági fórum 3. Beérkezett vélemények

Sze 25

Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt Beregsurány Község hivatalos honlapján! Öröm számomra, hogy internetes kalandozása során felkereste oldalunkat, melyről részletes információt kaphat hagyományokban bővelkedő múltunkról, kulturális életünkről, sportunkról, gazdaságunkról, szolgáltatásainkról, valamint mindazon érdekességekről, amelyek életünkkel kapcsolatosak. Azt reméljük, hogy a folyamatosan megújuló, állandó aktualitásokkal bővülő honlapunk segítségével sikerül olyan információkra szert tenniük, amelyek felkeltik …

Olvass tovább

jún 15

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) a.) pontja alapján, a hátrányos helyzetű, a községben lakóhellyel rendelkező 1-18 év közötti életkorú gyermekek, szünidei étkeztetésére jogosultak, mely ellátást a szülőnek / törvényes képviselőnek kell igényelnie, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.   A szünidei étkezést, a gyermek …

Olvass tovább

aug 31

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÓHÁTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSÁVAL Beregsurány Község Önkormányzata 60 976 550 Ft támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében, „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati kiírására benyújtott KEOP-4.10.0/F/14-2014-0244 azonosító számú pályázaton. A beruházások összértéke 60 976 550 Ft, …

Olvass tovább

aug 25

“Tóháti” Integrált Szociális Központ

Európai Uniós támogatásból valósult meg a Beregsurányi “Tóháti” Integrált Szociális Központ szolgáltatás fejlesztése