Category: Hirdetmény

Sze 25

BEREGSURÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

1. 314-2012. Korm. rendelet szerinti véleményezési dokumentáció A területfejlesztési tervvel kapcsolatos dokumentumok letölthető tömörített formátumban: 1. Hatályos TRT 2. Partnerségi szabályzat és lakossági fórum 3. Beérkezett vélemények

jún 15

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) a.) pontja alapján, a hátrányos helyzetű, a községben lakóhellyel rendelkező 1-18 év közötti életkorú gyermekek, szünidei étkeztetésére jogosultak, mely ellátást a szülőnek / törvényes képviselőnek kell igényelnie, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.   A szünidei étkezést, a gyermek …

Olvass tovább