SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÓHÁTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNOSÍTÁSÁVAL

Beregsurány Község Önkormányzata 60 976 550 Ft támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében, „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati kiírására benyújtott KEOP-4.10.0/F/14-2014-0244 azonosító számú pályázaton. A beruházások összértéke 60 976 550 Ft, 100 %-os támogatási intenzitás mellett. A projekt 2015.08.31-el megvalósult.
A projekt megvalósulásának általános célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése.
Az Önkormányzat kiemelt célkitűzése az energiahasznosítás területén a környezeti szempontok érvényesítése. Melynek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása.
A beruházás célja Beregsurány Község Önkormányzat tulajdonában lévÅ‘ Tóháti Integrált Szociális Központ hÅ‘ technikai adottságainak javítása, hÅ‘ veszteségének csökkentése, valamint az épület fűtési és használati meleg víz rendszerének korszerűsítése. További célja a környezetet kevésbé terhelÅ‘ megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése.
A beruházás révén megvalósult környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszer (napelem) használata hozzájárul a felújításban érintett épület energiafelhasználásához.
A beruházás elvárt elsÅ‘dleges eredménye az energiára fordítandó költségek csökkentése, másodlagos eredménye a közvetett kibocsátású üvegházhatású gázok csökkenése.
2015.08.31.