jún 15

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) a.) pontja alapján, a hátrányos helyzetű, a községben lakóhellyel rendelkező 1-18 év közötti életkorú gyermekek, szünidei étkeztetésére jogosultak, mely ellátást a szülőnek / törvényes képviselőnek kell igényelnie, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

 

A szünidei étkezést, a gyermek a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban évközi szünet), és a nyári tanítási szünet időtartamából 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (továbbiakban: nyári szünet) lehet igénybe venni.

A gyermekek részére a szünidei étkeztetést első alkalommal az Önkormányzat 2017. évben az iskolai nyári szünet  43 munkanapjaira biztosítja.

 

A szünidei étkezés napjai 2017. június 19.  -2017. augusztus 16.

 

A szünidei étkezés keretében a nyári  szünet munkanapján, a gyermek déli, meleg ebédre jogosult, melyet az Önkormányzat biztosít, mivel az ebéd helyben történő elfogyasztására nincs lehetőség.