BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE ÉS ÓVODA FELÚJÍTÁSA BEREGSURÁNYBAN

Projekt azonosító:TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00075
Projekt címe: Bölcsőde építése és óvoda felújítása Beregsurányban
.
Beregsurány Község Önkormányzata a projekt keretében kívánja megvalósítani a  4933. Beregsurány Árpád utca 73. szám alatti ingatlanon meglévő 2004 évben épült óvoda épületének minimális átalakítását, a szükséges hiányzó helyiségek megépítésével (bővítéssel) .
Az intézményben egy 25 férőhelyes óvodai csoport és egy 7 fős minibölcsődei csoport működne. A meglévő 2 csoportos óvodai funkciót ellátó csoportszoba egyikéből, mini bölcsődei feladat ellátó gyermekszoba lenne kialakítva, ezáltal biztosítva a felszabaduló gyermeköltöző és gyermekmosdó szabványban előírt 1 óvodai csoportszobához szükséges helyiség alapterület meglétét.
A bővítésben a funkcióhoz kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek kerülnek kialakításra. Az új funkció önálló megközelítéssel rendelkezik, nem zavarva az óvodai feladatellátást. A mini bölcsőde kialakításánál a 6/2016. (III. 24.) EMMI rendeletet vettük figyelembe.
Az építési tevékenység (felújítás-bővítés) során a villamos energia felhasználást napelemes rendszerrel (alternatív energiahasznosítás) kívánjuk csökkenteni.
A felújítás és átalakítás tevékenységei:
• A meglévő épületész külső homlokzati fala utólagos hőszigeteléssel lesz ellátva a megépülő bővítménnyel együtt.
• A tornaszoba, sportpadló burkolatot kap
• Az elkülönítő szoba ajtaja üvegezett ajtóra lesz kicserélve
• A meglévő és megmaradó csoportszobára az elkülönítő szoba felől új ajtónyílás kerül kialakításra üvegezett ajtóval
• A bölcsődei szobán is új ajtónyílás kerül kiváltásra üvegezett ajtóval.
• A gazdaságtalan üzemű nyílt égésterű kazán kicserélésre kerül új kondenzációs gázüzemű kazánra
Figyelemmel a Helyi Építési Szabályzatra és az abban foglalt előírásokra, a tervezett 164/2 helyrajzi számú ingatlanon térmértékét tekintve egy nettó 161 m2 nettó alapterületű építmény elhelyezésére van szükség kb. 27 m2 alapterületű fedett terasszal.
Az épülettel szemben támasztott követelmények az alábbiak:
Kialakítása: földszintes épület.
A bővítmény a meglévő épület folytatásaként épüljön meg stílusában hasonló módon.
A bővítményben a mini bölcsőde kiszolgálásához szükséges helyiségek kapjanak helyet, de egy nagyobb méretű irodahelyiség is férjen el a gondozók-nevelők részére.
A bővítményben szükséges elhelyezni a dolgozók részére egy teakonyhát, illetve egy nagyobb méretű raktárhelyiséget is illetve a bölcsődés korú gyermekek étkeztetéséhez szükséges melegítőkonyhát is.
A személyzet részére a meglévő épületben már kialakított öltöző és vizesblokk közös használatú.
A mini bölcsőde épületrész önálló bejárattal is megközelíthető legyenek.
Új parkoló létesítmény építésére nincs szükség, mert a rendelkezésre álló parkoló mennyiség (8 db) kiépített és rendelkezésre áll.
A játszó udvar a tömb belsőben kerüljön kialakításra részben nyitott és növényzettel árnyékolt kerítéssel lehatárolt területen.